Wednesday, July 17, 2024
windows11

Windows 11 มาแล้ว อัพเกรดFree

windows 11 มาแล้ว อัพเกรดฟรี

Windows 11 เปิดให้โหลดอย่างเป็นทางการแล้ว สามารถอัพเดตได้ฟรีที่ Windows update (จาก 10 ไป 11)
หรือดาวน์โหลด ตัวติดตั้ง https://www.microsoft.com/th-th/software-download/windows11 

อยากรู้ว่าคอมอัพเป็น 11 ได้ไหม โหลดตัวนี้มาเช็คได้ https://www.microsoft.com/th-th/windows/windows-11…
เงื่อนไขก็คือ
RAM 4 GB ขั้นต่ำ จริงๆ 8 GB ขั้นต่ำสำหรับเราค่ะ
มีพื้นที่ว่างมากกว่า 64 GB ในการติดตั้ง และแนะนำให้ใช้ใน SSD จะทำให้เร็วมากกว่าใช้บน HDD ค่ะ
มี CPU ที่ Windows 11 ต้องการขั้นต่ำ

—-ก่อนอัพเดตอย่าลืมสำรองข้อมูลสำคัญไว้ด้วย—-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *