Sunday, April 14, 2024
นโยบายรัฐบาล-ข่าวสาร

อย่าลืม ผู้ที่เข้าร่วมโครงการคนล่ะครึ่ง ในเฟสแรก ยืนยันเพื่อรับเพิ่ม500บาท

      แวะมาบอกหน่อย อย่าลืมนะคะ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการคนล่ะครึ่ง ในเฟสแรก อย่าลืมเข้าไปกดรับสิทธิ์ยืนยันเพื่อรับเพิ่ม500บาท ในวันที่ 16 ธันวาคมนี้ ผ่านลิงค์ ที่แปะไว้ให้ข้างล่างนี้นะครับ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่ง เฟส 1 ไปแล้ว 10 คน วงเงิน 3,000 บาทต่อรายในวันที่ 16 ธ.ค 63 จะมีปุ่มบนเว็บไซต์ เพื่อให้กดยืนยันสิทธื์ในการเข้าสู้โครางการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 เพื่อใช้จ่ายต่อเนื่องในวันที่ 1 ม.ค 63 ทันที อย่างไร ก็ตามผู้กดยืนยันแล้ว กระทรวงการคลังจะโอนเงินจำนวน 500 บาท ในวันที่ 1 ม.ค 63 ใช้จ่าย 3 เดือน ม.ค-มี.ค 64

One thought on “อย่าลืม ผู้ที่เข้าร่วมโครงการคนล่ะครึ่ง ในเฟสแรก ยืนยันเพื่อรับเพิ่ม500บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *