Wednesday, July 17, 2024
windows

Microsoft ลบ Driver Update ออกจาก Windows 10 Device Manager

Microsoft ลบ Driver Update จริงหรือ ? โดย Windows Device Manager ยังคงเป็นอินเทอร์เฟซที่ช่วยแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ที่ยังมีประโยชน์มาก แต่สิ่งที่ทำให้ผู้ใช้ Windows 10 ผิดหวังคือ โดยปกติแล้วผู้ใช้งานจะใช้ฟีเจอร์ Driver Update เพื่ออัปเดตไดรเวอร์  ในการช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ แต่ Microsoft ได้แอบลบฟังก์ชั่นดังกล่าวออกไปอย่างเงียบ ๆ ใน Windows 10 เวอร์ชัน 2004 เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

ผู้ใช้ Windows 10 (May Update) เวอร์ชันล่าสุดจะไม่สามารถใช้ Device Manager เพื่อตรวจสอบการอัปเดตไดรเวอร์แบบออนไลน์ได้อีกต่อไปแล้ว ในขณะที่ผู้ที่ใช้ Windows 10 หลายคนก็ยังคงที่จะใช้ Device Manager เพื่อแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์ / ซอฟต์แวร์ที่ทำงานผิดพลาดอยู่ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโปรแกรม Driver Update แทบไม่ทำงานเลย เวลาที่ทำการค้นหาและติดตั้งไดรเวอร์จากเว็บไซต์

อ้างอิงจาก https://www.it24hrs.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *