Wednesday, July 17, 2024
ข่าวสมัครงาน

สำนักงานประกันสังคม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานประกันสังคม 75 อัตรา

ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม ประสงค์รับสมัครพนักงานประกันสังคมและบคคลภายนอกเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคมในตำแหน่งที่ว่าง และประกาศสำนักงานประสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 ดังต่อไปนี้

  1. ชื่อกลุ่ม ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม จำนวน 20 อัตรา ค่าจ้างแรกเข้า 9,400 บาท(ค่าครองชีพ 2,000 บาท)

กลุ่มทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานประกันสังคม จำนวน 20 อัตรา ค่าจ้างแรกเข้า 11,500 บาท(ค่าครองชีพ 1,785 บาท)

กลุ่มวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการประกันสังคม จำนวน 20 อัตรา ค่าจ้างแรกเข้า 15,000 บาท

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 15 อัตรา ค่าจ้างแรกเข้า 15,000 บาท

  • เปิดรับสมัคร วันที่ 15-26 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. 
  • ยื่นด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดวขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนทบุรี เบอร์โทร 0-2956-2133
  • จัดส่งใบสมัครทางบริษัทไปรษณีไทย จำกัด แบบรับด่วนพิเศษ(EMS) เท่านั้น ส่งถึงกองบริหารงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานประกันสังคม 88/28 ม.4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดวขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนทบุรี รหัสไปรษณี 11000 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *