Wednesday, July 17, 2024
windowswindows11

วิธีการตรวจสอบว่าอัปเกรดหรือลงเป็น Windows 11 ได้หรือไม่

วิธีเช็คว่าคอมฯเรา อัปเกรดเป็น Windows11 ได้หรือไม่ สำหรับคนที่ใช้ Windows 10 และต้องการอัปเกรดเป็น Windows 11 เพื่อนๆจะต้องทำการตรวจสอบสเปคคอมพิวเตอร์ของเราก่อนว่าสามารถทำการอัปเกรดหรือลง Windows 11 ได้หรือไม่ โดย Microsoft มี Tool มาให้สำหรับการตรวจสอบความพร้อมก่อนที่เราจะเปลี่ยนเป็น Windows 11 เพื่อการใช้งานสำหรับคอมพิวเตอร์

วิธีเช็คว่าคอมฯเรา อัปเกรดเป็น Windows11 ได้หรือไม่ ?

ดาวน์โหลด โปรแกรม Windows PC Health Check จาก Microsoft ที่นี่  แล้วทำการรันไฟล์ติดตั้ง เลือก i Accept…..  แล้วเลือก Install 

จากนั้น คลิกที่ปุ่ม Check now ดังรูป เพื่อให้โปรแกรมวิเคราะห์ว่า คอมเราจะสามารถอัปเกรดได้หรือไม่

หากได้ขึ้นหน้าต่างแบบนี้ แสดงว่าสามารถอัปเกรดสู่ Windows11 ได้ไม่มีปัญหา โดยเป็นการอัปเกรดฟรีด้วย หากขึ้นแบบอื่นๆจะแสดงปัญหาต่างที่คุณอาจต้องตั้งค่า Bios หรือตรวจสอบคอมของคุณว่าต้องแก้ไขสเปคในจุดใดบ้าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *