Sunday, April 14, 2024
ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย(อัพเดทล่าสุด)

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 140 อัตรา

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครงานแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฤิบัติ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ นายช่างไฟฟ้าปฎิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ 10 อัตรา เงินเดือน 15,000-16500 บาท
  2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติ 40 อัตรา เงินเดือน 15000-16500 บาท
  3. นักวิชาการพัสดุปฎิบัติ 30 อัตรา เงินเดือน 15000-16500 บาท 
  4. นายช่างไฟฟ้าปฎิบัติ 60 อัตรา เงินเดือน 11500-12650 บาท
  • การับสมัครสอบ

            รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษจิกายน -16 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ (thaijobjob.com) 

  • ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 400 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร 30 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *