Sunday, April 14, 2024
นโยบายรัฐบาล-ข่าวสาร

“คนละครึ่ง”ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตัง ภายในวันที่ 27 ม.ค. นี้ เพื่อรับสิทธิ์ “เราชนะ” คัดกรองอัตโนมัติ

      เราชนะ เปิดลงทะเบียนแล้ว รับไม่จำกัด! ไม่ต้องรีบลงทะเบียน ต้องนำข้อมูลไปคัดกรอง นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินโครงการเราชนะว่า ในระหว่างวันที่ 29 .ค. – 12 ก.พ.2564 จะมีการเปิดรับลงทะเบียนออนไลน์สำหรับกลุ่มประชาชนที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน จะสามารถลงทะเบียนผ่านทาง www.เราชนะ .com เวลา 06.00 – 23.00 น. และสามารถตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันที่ไม่ได้ยืนยันตัวตนภายในวันที่ 27 มกราคม 2564 ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเราชนะ จะต้องดำเนินการลงทะเบียนออนไลน์ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไปแล้ว โดยประชาชนทั้ง 2 กลุ่มข้างต้นที่ผ่านการคัดกรองและตรวจสอบสิทธิ์จะสามารถทยอยได้รับวงเงินสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป และจะได้รับวงเงินสิทธิ์เพิ่มเป็นรายสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดีจนครบวงเงินสิทธิ์      

 สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 27 มกราคม 2564 ไม่ต้องลงทะเบียนออนไลน์ เนื่องจากข้อมูลของท่านจะถูกนำไปคัดกรองและตรวจสอบเพื่อพิจารณาสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการเราชนะโดยอัตโนมัติ โดยสามารถตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป และจะสามารถยืนยันตัวตนเพื่อรับวงเงินสิทธิ์ได้ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โดยท่านจะได้รับวงเงินสิทธิ์เพิ่มเป็นรายสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดีจนครบวงเงินสิทธิ์

สำหรับกลุ่มประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนออนไลน์ เนื่องจากท่านจะได้รับวงเงินสิทธิ์อัตโนมัติ โดยจะได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และจะทยอยได้รับวงเงินสิทธิ์เพิ่มเติมเป็นรายสัปดาห์ทุกวันศุกร์จนครบวงเงินสิทธิ์

ทั้งนี้ โครงการเราชนะไม่ได้จำกัดจำนวนผู้ได้รับวงเงินสิทธิ์ ท่านสามารถลงทะเบียนผ่านทาง www.เราชนะ .com ได้ตลอดระยะเวลาและช่วงเวลาที่เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์

ใครที่ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งแล้วยังยืนยันสิทธิ์ และอยากเข้าร่วมโครงการเราชนะ เพื่อรับเงิน 7,000 บาท บอกเลยว่าต้องรีบแล้ว เพราะทางกระทรวงการคลังได้ออกมาย้ำเตือนว่า หากใครที่ลงทะเบียนคนละครึ่งและยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังแล้ว จะได้รับสิทธิ์เข้าคัดกรองโครงการเราชนะอัตโนมัติ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ซึ่งต้องใช้ยืนยันตัวตนภายในวันนี้หรือวันที่ 27 ม.ค. 2564 นี้เท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *