Wednesday, July 17, 2024
ข่าวรายวัน

คนร้ายเผารถบรรทุกฟางเผาสำนักงาน อบต.ที่สายบุรี จ.ปัตตานี

  • เมื่อวันที่ 25/12/2563 เวลา 05.00 น. รับแจ้งมีเหตุในเขตอำเภอสายบุรี 
  1. เผารถยนต์บรรทุฟาร์มหน้าปั้มปาวา
  2. เผาห้องสำนักงาน อบต. ตำบลบือเระ
  3. เผากล้องวงจร ตำบลแป้น
 

เผารถยนต์บรรทุกฟาร์มหน้าปั้มปาวา (มีคลิป)

เสียใจด้วยครับ

เผาสำนักงาน อ.บ.ต บือเระ อ.สายบุรี .ปัตตานี (มีคลิป)

.

เผากล้องวงจร ต.แป้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *