Wednesday, July 17, 2024
iPhoneTips & Trick

ขั้นตอนสร้างเสียงเรียกเข้า iPhone ไม่ต้องใช่คอมพิวเตอร์

ขั้นตอนการสร้างเสียงเรียกเข้า (Ringtone) iPhone โดยไม่ต้องใช่คอมพิวเตอร์ ทำตามขั้นนี้ได้เลยครับ ง่ายๆ

  • สิ่งที่ต้องมี

ดาวน์โหลด App เสร็จแล้ว ทำการเปิด

หน้าต่างนี้

เลือก
จะเข้าหน้าต่างนี้
เลือกปุ่ม +
ลากเข้าไป
ทำการปรับ
ทำการปรับเสร็จแล้ว ก็เลือกเพลงของฉัน
เลือกไฟล์ที่ทำการบันทึกไว้—-เลือกแชร์
หน้าต่างนี้แสดงว่าเสียงเรียกเข้าต้องไม่เกิน30วิ—เลือกต่อไป

เพื่อนสามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยครับ โดยไม่ต้องใช่คอมพิวเตอร์ มาทำเสียงเรียกเข้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *