Wednesday, July 17, 2024
ข่าวสมัครงาน

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 60 อัตรา

การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 60 อัตรา เพื่อทดแทนลูกจ้างเฉพาะงาน ที่รอการบรรจุเป็นพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย 

ทำสัญญาจ้างต่อเมื่อมีอัตราว่างจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 และจำนวนไม่เกินกรอบอัตราที่ได้รับอนุมัติ อัตราค่าจ้าง 336 บาท 

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21-30 ธันวาคม  2563 เวลา 8.00-14.00น.(ไม่เว้นวันหนุดราชการ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *