Sunday, April 14, 2024
ข่าวสมัครงาน

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 28 อัตรา

    รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราขการในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน นายช่างเทศนิคปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน

  • ตำแหน่างที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ 
  1. ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการเกษตรปฏิบัติการ  จำนวน 2 อัตรา   อัตราเงินเดือน 15,00-16,500 บาท
  2. ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ  จำนวน 3 อัตรา   อัตราเงินเดือน 15,00-16,500 บาท
  3. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  จำนวน 4 อัตรา   อัตราเงินเดือน 15,00-16,500 บาท 
  4. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา   อัตราเงินเดือน 11,50-12,650 บาท  
  5. ตำแหน่งนายช่างเทศนิคปฏิบัติงาน  จำนวน 1 อัตรา   อัตราเงินเดือน 11,50-12,650 บาท  
  6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้า  จำนวน 10 อัตรา   อัตราเงินเดือน 11,50-12,650 บาท  
  7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงิน  จำนวน 2 อัตรา   อัตราเงินเดือน 11,50-12,650 บาท
  8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน  จำนวน 1 อัตรา   อัตราเงินเดือน 11,50-12,650 บาท

การรับสมัครสอบ

สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค 2563 ถึง 8 ม.ค 2564 ตลอก 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *