Wednesday, July 17, 2024
ข่าวสมัครงาน

กรมพลาธิการทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ 92 อัตรา

ประกาศกรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน สอบคัดเลือกบรรจุพนักงานราฃการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1. นักวิชาการเขียนแบบ (ชาย/หญิง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
2. นักวิชาการการเงินและบัญชี (ชาย/หญิง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
3. นักวิชาการผลิตสิ่งอุปกร์สายพลาธิการ (ชาย/หญิง)
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
4. พนักงานรับจ่ายน้ำมัน (ชาย)
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
5. ช่างไฟฟ้า(ชาย)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
6. ช่างกลโรงงาน(ชาย)
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท

กลุ่มงานบริการ
7. พนักงานการเงินและบัญชี (ชาย/หญิง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
8. พนักงานการเกษตร (ชาย)
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
9. พนักงานสูทกรรม (ชาย/หญิง)
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
10. พนักงานพัสดุ (ชาย/หญิง)
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
11. พนักงานธุรการ (ชาย/หญิง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
12.พนักงานซักรีด(หญิง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
13. พนักงานดับเพลิง (ชาย)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
14. พนักงานบริการ (ชาย/หญิง)
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
15. พนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย) (ชาย)
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
รับเฉพาะทหารกองหนุน หรือเป็นผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 – 5
16. ลูกมือช่าง(ชาย/หญิง)
จำนวน 26 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
17.พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ (ชาย/หญิง)
จำนวน 28 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท

การรับสมัคร
เปิดรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 -11 มีนาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (08.00 – 15.30 นาฬิกา) ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก ถนนติวานนต์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 92 อัตรา – กรมพลาธิการทหารบก (rta.mi.th)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *